Dodano dnia: 2022-05-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Złocieniec, Pomorska 8 (zachodniopomorskie). Działka numer: 44

Pomorska 8, 78-520, Złocieniec, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-15
Sygnatura:  KM 196/18
Obszar działki: 0,0714 ha
Cena wywołania: 242 000 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł
Wadium: 36 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

Paweł Chojnacki

Kancelaria Komornicza, ul. Witolda Reinera 6, Drawsko Pomorskie,  78-500 Drawsko Pomorskie

tel. (94) 342 70 26 / fax. (94) 342 70 26

Sygnatura: KM 196/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Paweł Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2022 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy Pomorska 8, 78-520 Złocieniec, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim (adres: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 363 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kołobrzegu 74 1020 2821 0000 1902 0087 2515.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500  Drawsko Pomorskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Chojnacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rusinowo, Rusinowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 25/1

Rusinowo, 78-311, Rusinowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 652 950 zł
Cena oszacowania: 870 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Korytowo, Myśliwska 3/8 (zachodniopomorskie)

Myśliwska 3/8, 73-200, Korytowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 45 333 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Płoty, Lipowa 2/3 (zachodniopomorskie)

Lipowa 2/3, 72-310, Płoty, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 104 250 zł
Cena oszacowania: 139 000 zł