Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ziemnice, Kunicka 3 (dolnośląskie). Działka numer: 389/4

Kunicka 3, 59-216, Ziemnice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura: KM 2433/19
Obszar działki: 0,0563 ha
Cena wywołania: 105 450 zł
Cena oszacowania: 140 600 zł
Wadium: 14 060 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Karol Kułakowski

Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674

Sygnatura: KM 2433/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, I Wydział Cywilny, ul.T. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12, w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej : ul. Kunicka 3,Ziemnice, 59-216 Kunice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w granicach działki gruntu nr 389/4 obszaru 0,0563 ha, przy ul.Kunickiej 3 w miejscowości Ziemnice, w obrębie 0003 Grzybiany, gmina Kunice, powiecie legnickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/xxxxxxxx/7.Działka gruntu nr 389/4 o powierzchni 0,0563 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, niepodpiwniczonym, nakrytym dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej wzniesionym w technologii tradycyjnej, najprawdopodobniej na początku XX w., w zabudowie półzwartej.Obiekt od strony północnej przylega do budynku mieszkalnego znajdującego się na bezpośrednio przyległej działce gruntu nr 389/3. Kształt działki jest nieregularny.

Suma oszacowania wynosi 140 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 060,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :

 

Data oględzin Godziny oględzin
18.07.2022 09:00 - 09:15

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karol Kułakowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kucharzowice, Kucharzowice 47 (dolnośląskie)

Kucharzowice 47, 57-120, Kucharzowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 120 200 zł
Cena oszacowania: 180 300 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Olszyna, Legnicka 23 (dolnośląskie)

Legnicka 23, 59-830, Olszyna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-23
Cena wywołania: 1 398 800 zł
Cena oszacowania: 2 098 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Krzewina, Krzewina (dolnośląskie)

Krzewina, 59-915, Krzewina, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 128 000 zł