Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ziemięcin, Ziemięcin (wielkopolskie). Działka numer: 92/5

Ziemięcin, 62-619, Ziemięcin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 390/20
Obszar działki: 0,3953 ha
Cena wywołania: 193 500 zł
Cena oszacowania: 258 000 zł
Wadium: 25 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3,  Koło ,   62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: Km 390/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ,Ziemięcin,  62-619 Sadlno , dla której  Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Włocławska 4 , Koło, 62-600 Koło)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużników **** ******** położonej: Ziemięcin, gm. Wierzbinek, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/9. Nieruchomość to działka gruntu nr 92/5 (ark. mapy 1) o pow. 0,3953ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z przybudówką o pow. użytkowej 135,15m2 i dobudowaną kotłownią o pow.13,13m2, budynkiem gospodarczym z dobudowanym garażem o pow. użytkowej 59,31m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 30,76m2 oraz budynkiem inwentarsko- składowym o pow. użytkowej 80,74m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna, światłowód. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz teren upraw rolniczych.

Suma oszacowania wynosi 258 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Włocławska 4, Koło, 62-600  Koło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sulmierzyce, Krotoszyńska 9 (wielkopolskie). Działka numer: 1130/1

Krotoszyńska 9, 63-750, Sulmierzyce, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 138 750 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł

Dom w miejscowości Poznań, Goleszowska 24 (wielkopolskie). Działka numer: 154

Goleszowska 24, 61-435, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 218 325 zł
Cena oszacowania: 291 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Gorzewo, Gorzewo 40a (wielkopolskie)

Gorzewo 40a, 64-630, Gorzewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 549 000 zł
Cena oszacowania: 732 000 zł