Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zielona Góra, Kiełpin 17 (lubuskie). Działka numer: 46/5

Kiełpin 17, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: GKM 46/21
Obszar działki: 0,1106 ha
Cena wywołania: 337 500 zł
Cena oszacowania: 450 000 zł
Wadium: 45 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Michał Jankowski

Kancelaria Komornicza, Zimna 1, Zielona Góra, 65-707 Zielona Góra

tel. 535-239-936 / fax.

Sygnatura: GKM 46/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Michał Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, pokój 02, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kiełpin 17, 66-006 Zielona Góra, dla której SĄD REJONOWY ZIELONA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 450 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 91 1600 1462 1823 0282 9000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Jankowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Generała Władysława Sikorskiego 71/5 (lubuskie)

Generała Władysława Sikorskiego 71/5, 65-301, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 161 100 zł
Cena oszacowania: 214 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Marii Konopnickiej 2/3 (lubuskie)

Marii Konopnickiej 2/3, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 141 975 zł
Cena oszacowania: 189 300 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Czubińskiego Zygmunta 3 (lubuskie). Działka numer: 201

Czubińskiego Zygmunta 3, 65-155, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 392 287 zł
Cena oszacowania: 523 050 zł