Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żelistrzewo, Żytnia 9 (pomorskie). Działka numer: 113

Żytnia 9, 84-100, Żelistrzewo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-19
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 69 450 zł
Cena oszacowania: 92 600 zł
Wadium: 9 260 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Migowski
Kancelaria Komornicza nr VI w Pucku
84-100 Puck A. Mickiewicza 8
tel. 0-58  673-11-22
  Kmp 70/16OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  GD2W/xxxxxxxx/4 - udział 1/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie mającego siedzibę przy ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo w sali nr 144, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  
należącej do dłużnika **** ******** położonej: 84-122 Żelistrzewo, Żytnia 9, 
dla której  Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2W/xxxxxxxx/4
Suma oszacowania udziału wynosi 92 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    69 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 260,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 10201853 0000 9702 0132 1082
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych przy ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Unichowo, Unichowo 22/1 (pomorskie). Działka numer: 178

Unichowo 22/1, 77-116, Unichowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 78 750 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł

Grunt w miejscowości Podwilczyn, Podwilczyn (pomorskie). Działka numer: 171/1

Podwilczyn, 76-248, Podwilczyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 24 098 zł
Cena oszacowania: 32 130 zł

Nieruchomość w miejscowości Cieplewo, Rzeczna 4 (pomorskie)

Rzeczna 4, 83-031, Cieplewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł