Dodano dnia: 2023-01-13

Dom w miejscowości Żegocina, Żegocina 223 (małopolskie). Działki numer: 362, 354

Żegocina 223, 32-731, Żegocina, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-15
Sygnatura: KM 592/20
Obszar działki: 0,1900 ha
Cena wywołania: 94 666 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł
Wadium: 14 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3,  Bochnia,   32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 592/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 114,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  223, 32-731 Żegocina , dla której  SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , BOCHNIA,  32-700 BOCHNIA prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 362 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 223 oraz niezabudowanej działki nr 354 o łącznej powierzchni 0,1900 HA, położonej w miejscowości Żegocina gmina Żegocina, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Bochni o numerze: TR1O/xxxxxxxx/8. Działka ewidencyjna nr 354 o powierzchni 0,10 ha. Działka o regularnym kształcie w zarysie zbliżonym do trapezu. Od północy sąsiaduje z drogą. Działka niezabudowana. Zadrzewiona. Działka nieuzbrojona. Z nachyleniem. W części północnej ciek wodny. Działka nr 362 o powierzchni 0,09 ha. Działka w kształcie zbliżonym do trójkąta. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 223. Dojazd do drogi nieuregulowany. Uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Na działce część zabudowań gospodarczych posadowionych na działkach sąsiednich. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, ze strychem, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 69,67 m2. Technologia murowana. Ściany z cegły. Budynek otynkowany, cokół wyłożony kamieniem. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Strych nieocieplony. Na podłogach wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, w wiatrołapie i łazience – płytki.  Ściany malowane, wyłożone tapetami, w łazience płytkami na pełnej wysokości. Wyposażenie łazienki stanowią: zabudowana wanna, wc, umywalka. Sufity częściowo wyłożone kasetonami. Schody na strych drewniane. Stolarka okienna drewniana starego typu, częściowo nowsza PCV. Grzejniki płytowe. W budynku instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, co (piec na paliwo stałe). W kuchni i jednym z pokoi - piec kaflowy. Pomieszczenia zadbane, wykończone w podstawowym standardzie. Istnieje możliwość zakupu udziałów w poszczególnych działkach ewidencyjnych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia licytanta, który chce nabyć udział w całej nieruchomości oraz licytanta który chce nabyć udziały w poszczególnych działkach, pierwszeństwo będzie przysługiwało licytantowi chcącemu nabyć udział w całej nieruchomości. Udział w działce nr 362 oszacowany jest na kwotę 115.000,00 zł, cena wywołania 76.666,67 zł, rękojmia 11.500,00 zł; Udział w działce nr 354 oszacowana jest na kwotę 27.000,00 zł, cena wywołania 18.000,00 zł, rękojmia 2.700,00 zł;

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 4, Bochnia, 32-700 Bochnia można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.02.2023 11:00 - 11:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nowy Sącz, Ignacego Paderewskiego (małopolskie)

Ignacego Paderewskiego, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 522 500 zł
Cena oszacowania: 718 250 zł

Dom w miejscowości Przytkowice, Przytkowice 274b (małopolskie). Działki numer: 1984/5, 1984/3, 1984/8

Przytkowice 274b, 34-141, Przytkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 724 500 zł
Cena oszacowania: 966 000 zł

Dom w miejscowości Bochnia, Andrusikiewicza 14 (małopolskie). Działka numer: 6692/4

Jana Kantego Andrusikiewicza 14, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 743 347 zł
Cena oszacowania: 1 115 021 zł