Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żdżary, Konińska (wielkopolskie). Działki numer: 207/8, 207/13

Konińska, 62-571, Żdżary, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura:  Kmp 54/08
Obszar działki: 1,5202 ha
Cena wywołania: 146 250 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł
Wadium: 19 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Zbigniew Styczyński

Kancelaria Komornicza, Berylowa 3, Konin,  62-500 Konin

tel. 63 242 86 84 / fax. 

Sygnatura: Kmp 54/08
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Zbigniew Styczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Ul. Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Żdżary,  62-571 Stare Miasto, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Żdżary, gmina Stare Miasto, powiat koniński. Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 207/8 i 207/13 o łącznej pow. 1,5202 ha. Działka nr 207/8 zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 184,92 m2, działka gruntu 207/13 stanowi teren niezabduowany zadrzewiony (las mieszany).

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KONIN 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Zbigniew Styczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Środa Wielkopolska, Bławatkowa 5/22 (wielkopolskie)

Bławatkowa 5/22, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 293 775 zł
Cena oszacowania: 391 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Wieleń, Jana Pawła II 20 (wielkopolskie)

Jana Pawła II 20, 64-730, Wieleń, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 182 475 zł
Cena oszacowania: 243 300 zł

Dom w miejscowości Jastrowie, Poznańska 25 (wielkopolskie). Działka numer: 1623

Poznańska 25, 64-915, Jastrowie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 235 950 zł
Cena oszacowania: 314 600 zł