Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zdunek, Zdunek 36 (mazowieckie). Działka numer: 137/3

Zdunek 36, 07-430, Zdunek, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: Km 969/19
Obszar działki: 1,0175 ha
Cena wywołania: 162 267 zł
Cena oszacowania: 243 400 zł
Wadium: 24 340 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

Sygnatura: Km 969/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołeka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Zdunek, 07-430 Myszyniec, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu o pow. 1,0175 ha w kształcie wydłużonego wielokąta o długości około 280 m i szerokości od około 26,5 m w części wschodniej do około 45 m w części zachodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi następujące użytki: grunty rolne zabudowane Br-RV 0,1441 ha, Br-RVI 0,1687 ha, pastwiska trwałe PsV 0,2081 ha, grunty orne RV 0,3581 ha, RVI 0,1311 ha, grunty pod rowami W-RV 0,0074 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem drewnianym mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 98 m2, oborą murowaną o pow. zabudowy 185 m2, stodołą murowaną o pow. zabudowy 162 m2 i oborą drewnianą o pow. zabudowy 100 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej oraz własne szambo na ścieki. Stan techniczny i standard wykończenia budynku mieszkalnego określa się jako średni, stan techniczny budynków gospodarczych jako średni. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności, porośnięty trawą , słabo zagospodarowany. Ciągi komunikacyjne nie są nieutwardzone. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej oraz własne szambo na ścieki. Na terenie działki znajduje się studnia z kręgów betonowych. W otoczeniu szacowanej nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz grunty rolne niezabudowane. Odległość do centrum miasta Myszyńca wynosi około 5,7 km. Brak szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki typowe dla takiego rodzaju zabudowy. W bliskim sąsiedztwie brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Nie występują czynniki stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego. W bliskiej okolicy brak punktów handlowych i usługowych. Wieś Zdunek cechuje się rozproszoną zabudową, stanowiącą pojedyncze siedliska lub niewielkie skupiska kilku siedlisk. Obiekty budowlane nie zostały udostępnione do oględzin w trzech terminach wyznaczonych przez Komornika. Opis podano na podstawie oględzin przeprowadzonych z zewnątrz. 1. Budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej, parterowy, prawdopodobnie bez podpiwniczenia, wybudowany według danych z kartoteki budynków w 1970 roku. Fundamenty betonowe, ściany z bali, dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem falistym, na elewacji szalówka z desek. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Z tyłu budynku wykonano drewniany ganek. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Nie uzyskano informacji, czy w budynku wykonano instalację centralnego ogrzewania. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 98 m2. Powierzchnię użytkową budynku na podstawie powierzchni zabudowy określa się na 88,50 m2. Stan techniczny i ogólny standard wykończenia budynku dla potrzeb oszacowania przyjmuje się jako średni. 2. Budynek gospodarczy – obora konstrukcji murowanej, parterowy z poddaszem przeznaczonym na magazynowanie słomy lub siana, wybudowany w 1970 roku. Ściany z cegły białej, dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem falistym, bez orynnowania. Budynek składa się z trzech pomieszczeń, z których jedno jest prawdopodobnie tynkowane wewnątrz, w dwóch wykonana jest posadzka cementowa. Fundamenty betonowe, stropy żelbetowe. Okna drewniane, drzwi i wrota deskowe. W budynku wykonano instalację elektryczną., doprowadzona jest woda z wodociągu. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 185 m2. Stan techniczny budynku określa się jako średni. 3. Budynek gospodarczy - stodoła murowana, wybudowana w 1983 roku. Ściany z cegły białej, dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem falistym. Wewnątrz klepisko cementowe, brak instalacji. Wrota drewniane. Do stodoły przylega szopa drewniana w złym stanie technicznym, bez wartości. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 162 m2. Stan techniczny budynku określa się jako średni. 4. Budynek gospodarczy - obora drewniana, wybudowana według kartoteki budynków w 1980 roku. Fundamenty betonowe, ściany z bali drewnianych, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową. Drzwi i wrota deskowe, wewnątrz br

Suma oszacowania wynosi 243 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/OSTROŁĘKA 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Osoby pozostajace w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Iwona Zacharek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wieniawa, Słoneczna 9 (mazowieckie). Działki numer: 364/3, 364/5

Słoneczna 9, 26-432, Wieniawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 475 137 zł
Cena oszacowania: 712 706 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Monte Cassino 9/128 (mazowieckie)

Monte Cassino 9/128, 01-121, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 83 256 zł
Cena oszacowania: 124 885 zł

Grunt w miejscowości Gnojno, Gnojno (mazowieckie). Działka numer: 553/19

Gnojno, 06-102, Gnojno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 5 625 zł
Cena oszacowania: 7 500 zł