Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zawadzkie, Kani 11 (opolskie). Działka numer: 1529

Kani 11, 47-120, Zawadzkie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura:  Km 782/19
Obszar działki: 0,1075 ha
Cena wywołania: 193 800 zł
Cena oszacowania: 258 400 zł
Wadium: 25 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Jarosław Kanas

Kancelaria Komornicza, Opolska 4, Krapkowice,  47-300 Urząd Pocztowy Nr 1 Krapkowice

tel. 774460100, 664233240 / fax. 774460100​

Sygnatura: Km 782/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jarosław Kanas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** ***** położonej przy ul. Jakuba Kani 11,ZAWADZKIE,  47-120 Zawadzkie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Jakuba Kani 11, obejmującej 1 działkę gruntu. Przedmiotowa nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1529 o powierzchni 0,1075 ha, obręb Zawadzkie, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie. Działka jest w zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 148 m2 i budynkiem gospodarczym. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr OP1S/xxxxxxxx/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Działka nr 1529 o powierzchni 0,1075 ha regularny kształt wydłużonego prostokąta, teren wyrównany, płaski. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni - działka przylega do drogi publicznej krótszym bokiem. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany standardowo - chodniki, trawniki i pojedyncze nasadzenia drzew i krzewów. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym częściowo posadowionym w granicy działki. Budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej według kartoteki budynku w 1959 r., o powierzchni zabudowy 139 m2i powierzchni użytkowej 148 m2.

Suma oszacowania wynosi 258 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 75203000451110000003920950.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100  Strzelce Opolskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kanas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kępa, Luboszycka 22A (opolskie). Działka numer: 920/46

Luboszycka 22A, 46-022, Kępa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-13
e-licytacja
Cena wywołania: 735 825 zł
Cena oszacowania: 981 100 zł

Grunt w miejscowości Miedziana, Miedziana (opolskie). Działka numer: 85/6

Miedziana, 46-050, Miedziana, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 3013-05-13
Cena wywołania: 13 200 zł
Cena oszacowania: 17 600 zł

Grunt w miejscowości Łubniany, Masów (opolskie). Działki numer: 1170/17, 1093

Masów, 46-024, Łubniany, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 30 035 zł
Cena oszacowania: 40 047 zł