Dodano dnia: 2022-05-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zawada, Długa 97 (śląskie). Działki numer: 375, 400

Długa 97, 42-260, Zawada, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Obszar działki: 0,3580 ha
Cena wywołania: 110 662 zł
Cena oszacowania: 14 755 zł
Wadium: 1 476 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 83224

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022r. o godz. 10:45 w Sąd Rejonowy w Częstochowie - 42-200 Częstochowa, ul.Dąbrowskiego 23/35 sala 22  odbędzie się pierwsza licytacja

- 1/2 części udziału w  nieruchomości  stanowiącej działka nr 375-zabudowana,działka  nr -400-niezabudowana o łącznej pow.0,3580 ha  należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 42-260 Kamienica Polska, Zawada, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 83224   [NKW: CZ1C/xxxxxxxx/3]

Suma oszacowania wynosi 147.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   110.662,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

14.755,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  z podaniem sygnatury akt komorniczych KM 1149/20 ( XV Co 472/21)

 

- 1/2 części udziału w  nieruchomości  stanowiącej działka nr 375-zabudowana,działka  nr -400-niezabudowana o łącznej pow.0,3580 ha  należącej  do dłużnika:Marcin Strzelecki i Alicja Strzelecka

 

położonej: 42-260 Kamienica Polska, Zawada, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 83224   [NKW: CZ1C/xxxxxxxx/3]

Suma oszacowania wynosi 147.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   110.662,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

14.755,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  z podaniem sygnatury akt komorniczych KM 1149/20 ( XV Co 472/21)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie  przegladać w sądzie akta postępowania ezgekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnościOgłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Rogoźnik, Rogoźnik 3,7,9 (śląskie)

Rogoźnik 3,7,9, 42-510, Rogoźnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 50 024 zł
Cena oszacowania: 75 037 zł

Nieruchomość w miejscowości Żywiec, Osiedle Zgoda 88 (śląskie)

Osiedle Zgoda 88, 34-300, Żywiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 173 333 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Bzów 3/12 (śląskie)

Bzów 3/12, 41-700, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 177 375 zł
Cena oszacowania: 236 500 zł