Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zarudzie, Zarudzie (lubelskie). Działki numer: 264/2, 349/1

Zarudzie, 22-413, Zarudzie, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: KM296/17
Powierzchnia: 1,4500 ha
Cena wywołania: 116 625 zł
Cena oszacowania: 155 500 zł
Wadium: 15 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Dariusz Kułaj

Kancelaria Komornicza, Hrubieszowska 34C, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 6393008 / fax. 84 6393008

Sygnatura: KM296/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Zarudzie, 22-413 Nielisz, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 264/2 i 349/1 o łącznej pow.1,4500HA oraz budynek mieszkalny o pow.85m2 i budynek gospodarczy o pow.43m2.Nieruchomość obciążona prawem mieszkania w całym domu i korzystania z całych budynków gospodarczych oraz prawem bezpłatnego dożywotniego użytkowania działek nr 264/2 i 349/1 ustanowionym na rzecz osoby fizycznej położona w msc. Zarudzie gm.Nielisz, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1Z/xxxxxxxx/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu.

Suma oszacowania wynosi 155 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Kułaj

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Turka, Turka (lubelskie). Działki numer: 192, 822

Turka, 20-258, Turka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 1 913 zł
Cena oszacowania: 2 870 zł

Dom w miejscowości Świdnik, Wincentego Pola 17 (lubelskie). Działka numer: 1217

Wincentego Pola 17, 21-040, Świdnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 314 250 zł
Cena oszacowania: 419 000 zł

Grunt w miejscowości Puławy, Ceglana (lubelskie). Działki numer: 5595/3, 5595/1

Ceglana, 24-111, Puławy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 231 000 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł