Dodano dnia: 2022-05-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Załubice Nowe, Załubice Nowe 16H (mazowieckie). Działka numer: 205/21

Załubice Nowe 16H, 05-250, Załubice Nowe, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura: Km 3367/18
Obszar działki: 0,0946 ha
Cena wywołania: 402 375 zł
Cena oszacowania: 536 500 zł
Wadium: 53 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Arletta Kuśmierczyk

Kancelaria Komornicza, Wileńska 26, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 22 760 02 78 / fax. 22 760 81 08

Sygnatura: Km 3367/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Arletta Kuśmierczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2022 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 16H,Załubice Nowe, 05-250 Radzymin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr ew. 205/21, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Suma oszacowania wynosi 536 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 402 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank Centrala 44 24900005 0000 4530 8040 8798.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Arletta Kuśmierczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dawidy Bankowe, Starzyńskiego 46/4 (mazowieckie)

Starzyńskiego 46/4, 05-090, Dawidy Bankowe, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 884 677 zł
Cena oszacowania: 1 179 570 zł

Grunt w miejscowości Natalin, Studzienna (mazowieckie). Działka numer: 1523

Studzienna, 07-200, Natalin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 16 050 zł
Cena oszacowania: 21 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Łomianki Dolne, Józefa Elsnera 31a (mazowieckie)

Józefa Elsnera 31a, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-27
Cena wywołania: 304 563 zł
Cena oszacowania: 406 085 zł