Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zaklików, Słoneczna 3 (podkarpackie). Działka numer: 3611

Słoneczna 3, 37-470, Zaklików, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: KM 248/20
Obszar działki: 0,0764 ha
Cena wywołania: 157 200 zł
Cena oszacowania: 235 800 zł
Wadium: 23 580 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stalowej Woli

Norbert Węgrzyn

Kancelaria Komornicza, Targowa 16,  Stalowa Wola,   37-450 Stalowa Wola

tel. 153000175 / fax. 

Sygnatura: KM 248/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Norbert Węgrzyn na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 248/20 w dniu 29-11-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, sala 8, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************** położonej przy  Słoneczna 3, 37-470 Zaklików, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  (adres: ul.  Popiełuszki 16, Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o nr ewidencyjnym 3611 o powierzchni 0,0764 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 163,00 m2 , oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 67 m2. Kształt geometryczny działki korzystny. Jest to działka zabudowana piętrowym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz parterowym budynkiem gospodarczym konstrukcji murowanej. Budynek mieszkalny posadowiony jest w centralnej części działki natomiast zabudowa gospodarcza w południowo-wschodniej części działki. Nieruchomość usytuowana na terenie płaskim w bezpośrednim otoczeniu zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowej części miasta w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Stalowa Wola - Kraśnik. Nieruchomość jednym z dłuższych boków od strony północnej przylega bezpośrednio do ulicy Słonecznej. Od zachodu przylega do ul. Kwiatowej. Natomiast od wschodu i południa przylega do podobnych nieruchomości gruntowych zabudowanych. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej stanowiącą ul. Słoneczną - dojazd oceniono jako bardzo dobry. Teren nieruchomości częściowo utwardzony kostką brukową tj. wjazd na posesję, podjazd do garażu oraz wejście do budynku od strony północnej. Pozostała część działki porośnięta roślinnością trawy. Działka uzbrojona w: wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację z sieci miejskiej, sieć energetyczną, brak gazu ziemnego - jednakże istnieje możliwość przyłącza gazowego. Działka ogrodzona od frontu przęsła z płaskowników metalowych na podmurówce betonowej, od zachodu ogrodzenie z gotowych elementów betonowych od południa siatka ogrodzeniową na podmurówce betonowej. Od strony wschodniej wzdłuż granicy usytuowany jest budynek mieszkalny na sąsiedniej działce. Brama wjazdowa i furtka z prętów metalowych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze. Aktualnie nieruchomość użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem jako tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 235 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 157 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 580,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli ul. ul. Popiełuszki16, 37-450  Stalowa Wola. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP PARIBAS SA 29 1600 1462 1885 8354 9000 0004.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Norbert Węgrzyn

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Hermanowa, Hermanowa (podkarpackie). Działka numer: 1854

Hermanowa, 36-020, Hermanowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-22
e-licytacja
Cena wywołania: 31 064 zł
Cena oszacowania: 62 128 zł

Grunt w miejscowości Mielec, Metalowców (podkarpackie). Działka numer: 126/2

Metalowców, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-30
e-licytacja
Cena wywołania: 7 200 zł
Cena oszacowania: 9 600 zł

Dom w miejscowości Błażowa Górna, Błażowa Górna 243 (podkarpackie). Działka numer: 878

Błażowa Górna 243, 36-030, Błażowa Górna, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-12
e-licytacja
Cena wywołania: 73 790 zł
Cena oszacowania: 98 386 zł