Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zagościniec, Tramwajowa 52 (mazowieckie). Działka numer: 62/1

Tramwajowa 52, 05-200, Zagościniec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-23
Sygnatura:  KM 2869/18
Obszar działki: 3,911,00 m2
Cena wywołania: 538 987 zł
Cena oszacowania: 718 650 zł
Wadium: 71 865 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Hubert Szymczak

Kancelaria Komornicza, Fabryczna 55, Marki,  05-270 Marki

tel. 22 2019396 / fax. 22 4354103

Sygnatura: KM 2869/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Hubert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ** ** położonej przy TRAMWAJOWA 52,ZAGOŚCINIEC,  05-200 WOŁOMIN, dla której  (adres: ul. Prądzyńskiego 3A, Wołomin, 05-200 Wołomin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze 00004130/0.
Opis nieruchomości:
1/2 ułamkowej części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w Zagościncu, przy ulicy Tramwajowej 52, gmina Wołomin. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 62/1, o powierzchni 3.911,00 m2 (o długości boków około 105m i 37,50m), zlokalizowana w obrębie 0032 Zagościniec i posiada założoną księgę wieczystą nr WA1W/xxxxxxxx/0 w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 437 300,00 zł, zatem jej 1/2 ułamkowej części na kwotę 718.650,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 538.987,50 zł.

Suma oszacowania wynosi 718 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 538 987,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 865,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 51 1020 1026 0000 1302 0188 7389.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200  Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Hubert Szymczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zagościniec, Tramwajowa 50 (mazowieckie). Działka numer: 62/8

Tramwajowa 50, 05-200, Zagościniec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 644 325 zł
Cena oszacowania: 859 100 zł