Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zagajewice, Zagajewice (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 28/2

Zagajewice, 88-133, Zagajewice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-16
Sygnatura:  Km 3928/19 i inne
Obszar działki: 0,2850 ha
Cena wywołania: 271 500 zł
Cena oszacowania: 422 000 zł
Wadium: 42 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Magdalena Anna Dudzic

Kancelaria Komornicza, Staszica 67, Inowrocław,  88-100 Inowrocław

tel. 052 3550022 / fax. 052 3550022

Sygnatura: Km 3928/19 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1I/xxxxxxxx/9 i KW BY1I/xxxxxxxx/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-09-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiących jedną całość gospodarczą zabudowanych domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 147m2.
położonych: 88-133 Dąbrowa Biskupia, Zagajewice 5,
dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW BY1I/xxxxxxxx/9 i KW BY1I/xxxxxxxx/0
Suma oszacowania wynosi 422 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   316 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 200,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu
25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW8654/9 i KW12869/0") albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 07-09-2022r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz.10:30.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Magdalena Anna Dudzic

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zagajewice, Zagajewice 5 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 28/2

Zagajewice 5, 88-133, Zagajewice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 241 333 zł
Cena oszacowania: 422 000 zł