Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zaczernie, Zaczernie 90 (podkarpackie). Działki numer: 3617, 3618

Zaczernie 90, 36-062, Zaczernie, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Obszar działki: 0,2399 ha
Cena wywołania: 86 750 zł
Cena oszacowania: 115 666 zł
Wadium: 11 567 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.02.2022 r.o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Udziału 1/3 części  nieruchomości opisanej jako: działki numer 3617i 3618, położone w miejscowości Zaczernie, obrębie ewidencyjnym 0010 Zaczernie, gminie Trzebownisko, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, o łącznej powierzchni 0,2399 ha, graniczące ze sobą i łącznie tworzące całość gospodarczą, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 111m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/6

 

Suma oszacowania w/w udziału 1/3 części nieruchomości wynosi: 115.666,67 zł.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowaniatj. 86.750,00 zł.

 

            Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 11.566,66 złotychnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

             Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

             Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ujkowice, Ujkowice (podkarpackie). Działki numer: 18/2, 5009

Ujkowice, 37-713, Ujkowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 185 250 zł
Cena oszacowania: 247 000 zł

Dom w miejscowości Krosno, Krosno (podkarpackie). Działki numer: 525/4, 525/5, 525/1

Krosno, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 43 500 zł
Cena oszacowania: 303 900 zł

Grunt w miejscowości Chmielnik, Chmielnik (podkarpackie). Działki numer: 3608, 3148/2

Chmielnik, 36-017, Chmielnik, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł