Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zabrze, Grunwaldzka 11 (śląskie). Działka numer: 2531/389

Grunwaldzka 11, 41-819, Zabrze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-31
Sygnatura:  Kmp 39/18
Obszar działki: 0,1436 ha
Cena wywołania: 137 658 zł
Cena oszacowania: 183 544 zł
Wadium: 18 355 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Kancelaria Komornicza, Rogoźnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze

 

 

tel. 32 271 43 39, 530 033 163 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

==========================================================================

 

Sygnatura akt sprawy głównej : Kmp 39/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Grunwaldzka 11, 41-819 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowananej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o powierzchni użytkowej 455,38m2, związanej z prawem własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2531/389, karta mapy 3, obręb 0012 Zabrze, powiat M. Zabrze, o powierzchni gruntu 0,1436 ha, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Zabrzu. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta GL1Z/xxxxxxxx/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu. Dostęp do drogi publicznej - droga gminna ul. Grunwaldzka. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym mieszkalnym, wybudowanym w roku 1932. Budynek dwuklatkowy, podpiwniczony. Podpiwniczenie budynku aktualnie użytkowane na cele magazynowe i pomocnicze. Klatki schodowe wewnętrzne, wejścia do pomieszczeń niezależne z korytarzy rozprowadzających. Program użytkowy budynku typowy dla budynków wielolokalowych z lat międzywojennych. W związku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenie terenu ustalono na podstawie Studium, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zabrze nr XII/126/11 z dnia 4 lipca 2011. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MM – oznaczającym tereny mieszkaniowo-mieszanej. Nieruchomość jest przedmiotem najmu dla lokali oznaczonych nr 2, 3, i 5 zawartych w zwykłej formie pisemnej na czas nieokreślony.

Suma oszacowania wynosi 183 544,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 658,38 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 354,45 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
16.08.2022 - 30.08.2022 15:00 - 16:00

oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zapytania w sprawie nieruchomości należy kierować na e-mail:  piotrweiss@zabrzekomornik.pl lub telefonicznie pod numerem 530 033 163.

 

Komornik Sądowy

Piotr Weiss

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Krzysztofa Baczyńskiego 5/15 (śląskie)

Krzysztofa Baczyńskiego 5/15, 41-813, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-02
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Budowlana 112/13 (śląskie)

Budowlana 112/13, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 86 550 zł
Cena oszacowania: 115 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Heweliusza 18/2 (śląskie)

Heweliusza 18/2, 41-818, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 114 750 zł
Cena oszacowania: 153 000 zł