Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żabno, Kościuszki 10 (małopolskie). Działka numer: 2458

Tadeusza Kościuszki 10, 33-240, Żabno, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 490/20
Obszar działki: 0,1231 ha
Cena wywołania: 28 057 zł
Cena oszacowania: 37 410 zł
Wadium: 3 741 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14,  Dąbrowa Tarnowska,   33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

Sygnatura: Km 490/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-06-2022 o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 213,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  Kościuszki 10, 33-240 Żabno , dla której  Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska  (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska,  33-200 Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 części w działce nr 2458 o pow. 0,1231 ha zabudowanej częścią budynku mieszkalnego oraz budynkiem gospodarczym murowanym wraz z wiatą murowaną.

Suma oszacowania wynosi 37 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 057,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 741,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. II O/TARNÓW 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200  Dąbrowa Tarnowska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Streb

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Garliczka, Gielniówka 2 (małopolskie). Działki numer: 1/13, 1/18

Gielniówka 2, 32-088, Garliczka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 712 862 zł
Cena oszacowania: 950 483 zł

Nieruchomość w miejscowości Bustryk, Bustryk (małopolskie)

Bustryk, 34-521, Bustryk, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 130 698 zł
Cena oszacowania: 174 264 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Porzecze (małopolskie). Działka numer: 298

Porzecze, 30-298, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 54 051 zł
Cena oszacowania: 108 102 zł