Dodano dnia: 2022-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żabnica, Brzozowa 5 (śląskie). Działka numer: 3884

Brzozowa 5, 34-350, Żabnica, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: KM 1246/18
Obszar działki: 0,0261 ha
Cena wywołania: 67 333 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł
Wadium: 10 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Daniel Pruchnicki

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 33a, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338617242 / fax. 338617242

Sygnatura: KM 1246/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 46, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Brzozowa 5,Żabnica, 34-350 Węgierska Górka, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3884 o pow. 0,0261 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym usytuowanym w jej centralnej części. Działka ogrodzona częściowo płotem siatkowym na słupkach stalowych i fundamencie betonowym oraz płotem drewnianym z metalową bramą wjazdową i furtką od strony południowo-wschodniej. Teren działki bez znaczących spadków, nieruchomość od strony północnej sąsiaduje pośrednio z ciekiem wodnym. Dojście do budynku częściowo utwardzone kamieniem. Pozostała część działki zagospodarowana jest jako przydomowe obejście o niskiej estetyce. Wjazd na posesję od strony płd-wsch, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem. Budynek mieszkalny o powierzchni ogólnej kondygnacji nadziemnych 53,00 m2 w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony, murowano-drewniany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką betonową. Budynek wybudowany w latach 50-tych, częściowy remont 2016r., zamieszkany. Od północnej strony znajduje się fragment betonowego fundamentu. Układ funkcjonalny: kuchnia, łazienka, 3 pokoje, wiatrołap. Stan techniczno-użytkowy ocenia się jako zadowalający w kontekście badanego zbioru nieruchomości porównawczych.

Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Żywcu ul.Kościuszki 46 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Komornik Sądowy

Daniel Pruchnicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Rząsawska 65 (śląskie)

Rząsawska 65, 42-209, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 28 953 zł
Cena oszacowania: 43 430 zł

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Teodora Heneczka 4/2/6/6 (śląskie)

Teodora Heneczka 4/2/6/6, 41-943, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 78 937 zł
Cena oszacowania: 105 250 zł

Grunt w miejscowości Czeladź, Wojkowicka (śląskie). Działki numer: 183/30, 183/29

Wojkowicka, 42-506, Czeladź, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 213 333 zł
Cena oszacowania: 320 000 zł