Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Robotnicza 7a (dolnośląskie). Działka numer: 159

Robotnicza 7a, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  KM 460/20
Obszar działki: 0,1022 ha
Cena wywołania: 479 250 zł
Cena oszacowania: 639 000 zł
Wadium: 63 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Mariusz Wesołowski

Kancelaria Komornicza, 1 M aja 7, Ząbkowice Śląskie ,  57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748161605 / fax. 

Sygnatura: KM 460/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy Świerkowa 1 , 57-200 Ząbkowice Śląskie , pokój w sali 23,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy ul. Robotnicza 7A, 7B,Ząbkowice ŚLąskie,  57-200 57-200, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich (adres: ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śląśkie, 57-200 57-200)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem, basenem kąpielowym, o powierzchni zabudowy 32,90 m 2 , wiatą , oczkiem wodnym , pozostała cześć zagospodarowana dla potrzeby istaniejącej zabudowy położona w miejscowości Ząbkowice Śląskie , ul. Robotnicza nr 7A, 7B , działka nr 159 (AM-4) , obręb 0001 Centrum , gmina Ząbkowice Śląskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich , V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1Z/xxxxxxxx/8 należącej do dłużnika: Danuta Skwarek. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie ) teren obejmujący przedmiotową działkę położony jest w strefie oznaczonej symbolem C1.30MN1o podstawowym przeznaczeniu jako teren zabudowy jednorodzinnej wraz z przynależnymi zagospodarowaniami terenu.

Suma oszacowania wynosi 639 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 479 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas Bank 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Świerkowa 1 , Ząbkowice Śląskie , 57-200  Ząbkowice Śląskie .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Wesołowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Powstańców Warszawy 8f (dolnośląskie)

Powstańców Warszawy 8f, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 626 700 zł
Cena oszacowania: 835 600 zł