Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zabierzów, Słoneczna 7 (małopolskie). Działka numer: 723/1

Słoneczna 7, 32-080, Zabierzów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Sygnatura:  KM 369/19
Obszar działki: 0,05 ha
Cena wywołania: 474 292 zł
Cena oszacowania: 632 390 zł
Wadium: 63 239 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1,  Kraków,   31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 369/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-09-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***************  położonej przy  Słoneczna 7, 32-080 Zabierzów , dla której  Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach   (adres: ul. Kulczyckiego 1, Krzeszowice,  32-065 Krzeszowice prowadzi księgę wieczystą o numerze  KR2K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 części dłużników **** ******** położonej w Zabierzowie oznaczonej jako działka nr 723/1, o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 7 przy ul. Słonecznej w Zabierzowie o powierzchni użytkowej 250,96 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR2K/xxxxxxxx/7. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów z dnia 30.05.2003 roku, nr XII/64/03 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zabierzów (część obejmująca sołectwa: Kochanów i Zabierzów) działka położona jest w obszarze M1U - tereny zabudowy jednorodzinnej oraz usług.

Suma oszacowania wynosi 632 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 292,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 239,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
24.08.2022 12:00 - 12:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zabierzów, Słoneczna 7 (małopolskie). Działki numer: 723/4, 723/5, 728/6

Słoneczna 7, 32-080, Zabierzów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 41 663 zł
Cena oszacowania: 83 326 zł

Dom w miejscowości Zabierzów, Słoneczna 7 (małopolskie). Działka numer: 723/1

Słoneczna 7, 32-080, Zabierzów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 421 593 zł
Cena oszacowania: 632 390 zł