Dodano dnia: 2021-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zabawka, Zabawka 11 (podlaskie). Działki numer: 12/3, 11/20, 736

Zabawka 11, 18-421, Zabawka 11, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-09
Obszar działki: 35 147,0000 m2
Cena wywołania: 95 573 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel.86-2198117 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę pod adresem Łomża ul. Polowa 1,  w sali nr  X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie:
 działka oznaczona numerem 11/20 o powierzchni 0,3388ha położona Zabawka 11 gm.Piątnica zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,34m2 ,budynkiem mieszkalno-gospodarczym z garażem o łącznej powierzchni użytkowej  116,53m2,piwnicą ziemną o powierzchni 38,28m2 i nietrwałą szklarnią o powierzchni 9,99m2, niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 12/3 o powierzchni 2,72ha położona w obrębie  Zabawka oraz niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 736 o powierzchni 0,45ha położona w obrębie ewidencyjnym Kalinowo   
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/xxxxxxxx/9
Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.
Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa dożywocia wynosi 213 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 160.223,00 zł.
Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia wynosi 127 430,00 zł zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 95.573,00 zł.
Komornik rozpocznie licytację od sumy wywołania z uwzględnieniem prawa dożywocia tj. kwoty 95.573,00 zł 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia , to jest kwoty 12 743,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny  akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jedwabne, Wojska Polskiego 5/1 (podlaskie)

Wojska Polskiego 5/1, 18-420, Jedwabne, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 36 160 zł
Cena oszacowania: 54 240 zł

Grunt w miejscowości Teremiski, Teremiski (podlaskie). Działka numer: 196/2

Teremiski, 17-230, Teremiski, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-08
Cena wywołania: 102 018 zł
Cena oszacowania: 204 036 zł

Dom w miejscowości Białystok, Sitarska 21A (podlaskie). Działka numer: 877/2

Sitarska 21A, 15-850, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-26
Cena wywołania: 544 228 zł
Cena oszacowania: 725 637 zł