Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wyszanów, Wyszanów (lubuskie). Działki numer: 135, 196, 197

Wyszanów, 67-407, Wyszanów, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura: Km 1616/17
Obszar działki: 2,1900 ha
Cena wywołania: 88 634 zł
Cena oszacowania: 118 178 zł
Wadium: 11 818 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 1616/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 4/6 części ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Wyszanów, 67-407 Szlichtyngowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana i tereny rolnicze. Grunt oznaczony nr działek 135 o powierzchni 0,7600ha, 196 o powierzchni 0,2600 ha, 197 o powierzchni 1,1700 ha. Działka nr 135 jest zabudowana. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny z częściowo użytkowym poddaszem, do którego jest dobudowany budynek gospodarczy, który w części został adoptowany na mieszkalny oraz budynek gospodarczy wolnostojący. Budynek mieszkalny jednorodzinny z częściowo użytkowym poddaszem - powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi łącznie 156,21m2 (w tym: parter 81,90m2, poddasze 29,51m2, strych 29,92m2, pomieszczenie gospodarcze 14,88m2). Budynek gospodarczy dobudowany do budynku mieszkalnego - w części zaadoptowany na mieszkalny /pokój, korytarz, łazienka, kuchnia/, w pozostał części stanowi budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego dobudowanego do budynku mieszkalnego wynosi łącznie 128,45m2 (w tym część mieszkalna 33,15m2, pomieszczenia gospodarcze 40,18m2, strych 55,12m2). Budynek gospodarczy wolnostojący - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w części znajduje się pomieszczenie garażowe, w pozostałej części budynek inwentarski, gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi: 47,53m2. Działki nr 196 i 197 - niezabudowane, położone w peryferyjnej części wsi, pośród terenów użytkowanych rolniczo i rzeki Barycz. Działki użytkowane jako półnaturalna łąka jedno lub dwukośna. Klasyfikacja gleboznawcza dz. nr 196: N 0,2600, Klasyfikacja gleboznawcza dz. nr 197: ŁIV 0,83, ŁV 0,11, ŁVI 0,13, N 0,10

Suma oszacowania udziału w wysokości 4/6 części nieruchomości wynosi 118 178,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 633,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 817,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Wschowie mieszczącym się pod adresem: Plac Kosynierów 1c, Wschowa, 67-400 Wschowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jędrzej Tamborski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lubsko, Przemysłowa 80 (lubuskie)

Przemysłowa 80, 68-300, Lubsko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 241 500 zł
Cena oszacowania: 322 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żary, Pomorska 50/1 (lubuskie)

Pomorska 50/1, 68-200, Żary, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 129 000 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Jankowa Żagańska, Jankowa Żagańska 74/2 (lubuskie)

Jankowa Żagańska 74/2, 68-120, Jankowa Żagańska, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 4 989 zł
Cena oszacowania: 6 652 zł