Dodano dnia: 2022-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wrocławiu, Mikulskiego 9a/1 (dolnośląskie). Działka numer: 59

Mikulskiego 9a/1, 52-420, Wrocławiu, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-26
Sygnatura: KM 2670/16
Obszar działki: 598 m2
Cena wywołania: 268 371 zł
Cena oszacowania: 357 828 zł
Wadium: 35 783 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Kinastowski

Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław

tel. 713433355 / fax. 713433355

Sygnatura: KM 2670/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Mikulskiego 9a/1,Wrocławiu, 52-420 M. Wrocław, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/9.

Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/

Suma oszacowania wynosi 357 828,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 371,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 782,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Kinastowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mikułowa, Mikułowa 54/3 (dolnośląskie)

Mikułowa 54/3, 59-975, Mikułowa, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 60 200 zł
Cena oszacowania: 90 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Sulików, Bierna 58/1 (dolnośląskie)

Bierna 58/1, 59-975, Sulików, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 92 250 zł
Cena oszacowania: 123 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ligota Mała, Ligota Mała 108/5 (dolnośląskie)

Ligota Mała 108/5, 56-400, Ligota Mała, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-02
Cena wywołania: 148 533 zł
Cena oszacowania: 222 800 zł