Dodano dnia: 2023-11-10

Dom w miejscowości Wrocław, Tarnowska 1 (dolnośląskie). Działka numer: 177/2

Tarnowska 1, 54-030, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: KMP 24/08
Obszar działki: 0,0504 HA
Cena wywołania: 227 250 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł
Wadium: 30 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Kinastowski

Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław

tel. 713433355 / fax. 713433355

Sygnatura: KMP 24/08

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, sala 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Tarnowska 1, 54-030 M. Wrocław, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:

Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/

Suma oszacowania wynosi 303 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Kinastowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Mroźna 4 (dolnośląskie). Działka numer: 14

Mroźna 4, 51-352, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 2 556 000 zł
Cena oszacowania: 2 556 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Aleja Jana Matejki 17/15 (dolnośląskie)

Aleja Jana Matejki 17/15, 50-333, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 274 125 zł
Cena oszacowania: 365 500 zł