Dodano dnia: 2023-05-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-21
Sygnatura: KM 2583/20
Obszar działki: 0,0427 ha
Cena wywołania: 193 333 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł
Wadium: 29 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Piotr Urbaniak

Kancelaria Komornicza, Mosiężna 10,  Wrocław,   53-441 Wrocław

tel. 71 360 59 41 / fax. www.komornikfabryczna.pl

Sygnatura: KM 2583/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 21.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości -

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Stabłowicka 86, 54-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Stabłowicka 86, Wrocław, 54-062 Wrocław) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0427 ha (427m2), zabudowana. Zabudowę działki stanowi wybudowany w latach 70/80-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej, murowanej, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa (mieszkalna bez piwnic): 110m2, powierzchnia zabudowy: 84m2, kubatura: 630m3. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilanej z kotła na paliwo stałe (węglowe) oraz ciepłej wody użytkowej z gazowego przepływowego podgrzewacza wody. Stwierdzono sprawność instalacji choć istniejące rozwiązania odbiegają od aktualnych norm technicznych. Stan techniczno- użytkowy budynku oraz standard wykończenia jest średni, brak termoizolacji, kwalifikuje się do remontu. W części tylnej działki, także w zabudowie zwartej z budynkiem na sąsiedniej działce, znajduje się parterowy budynek gospodarczy, składający się z dwóch pomieszczeń, w tym jedno o funkcji garażu, nieujawniony na mapie ewidencyjnej i zasadniczej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.06.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 333,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu (ujawnieni na koncie komornika w pon. 19-06-2023r.) Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
16.06.2023 10:00 - 10:20

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Urbaniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Inflancka 3/13 (dolnośląskie)

Inflancka 3/13, 51-354, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
e-licytacja
Cena wywołania: 313 500 zł
Cena oszacowania: 418 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Braniewska 30 (dolnośląskie). Działka numer: 123

Braniewska 30, 54-109, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-13
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Mieczysława Karłowicza 9/2 (dolnośląskie)

Mieczysława Karłowicza 9/2, 51-610, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-10
Cena wywołania: 561 000 zł
Cena oszacowania: 748 000 zł