Dodano dnia: 2023-01-13

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-06
Sygnatura: KM 2583/20
Obszar działki: 0,0427 ha
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł
Wadium: 29 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Piotr Urbaniak

 

 

Kancelaria Komornicza, Mosiężna 10, Wrocław, 53-441 Wrocław

http://www.komornikfabryczna.pl/ biuro@komornikfabryczna.pl

tel. 71 360 59 41 / fax. www.komornikfabryczna.pl

Sygnatura: KM 2583/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Stabłowicka 86, 54-062 Wrocław , dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0427 ha (427m2), zabudowana. Zabudowę działki stanowi wybudowany w latach 70/80-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej, murowanej, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa (mieszkalna bez piwnic): 110m2, powierzchnia zabudowy: 84m2, kubatura: 630m3. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilanej z kotła na paliwo stałe (węglowe) oraz ciepłej wody użytkowej z gazowego przepływowego podgrzewacza wody. Stwierdzono sprawność instalacji choć istniejące rozwiązania odbiegają od aktualnych norm technicznych. Stan techniczno- użytkowy budynku oraz standard wykończenia jest średni, brak termoizolacji, kwalifikuje się do remontu. W części tylnej działki, także w zabudowie zwartej z budynkiem na sąsiedniej działce, znajduje się parterowy budynek gospodarczy, składający się z dwóch pomieszczeń, w tym jedno o funkcji garażu, nieujawniony na mapie ewidencyjnej i zasadniczej.

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg (ujawnienie na koncie komornika w pt. 03-02-2023r.).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.01.2023 16:00 - 16:20

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

W przypadku braku udostępnienia lokalu komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego, można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Piotra Urbaniaka ul. Mosiężna 10/2 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Urbaniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wrocław, Krzemieniecka (dolnośląskie)

Krzemieniecka, 54-613, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 1 870 650 zł
Cena oszacowania: 2 494 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Murarska 15/6 (dolnośląskie)

Murarska 15/6, 54-135, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 265 500 zł
Cena oszacowania: 354 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Walerego Goetla 11/1 (dolnośląskie)

Walerego Goetla 11/1, 52-216, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 629 000 zł
Cena oszacowania: 943 500 zł