Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wrocław, Beżowa 1 (dolnośląskie). Działka numer: 58/16

Beżowa 1, 54-046, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura: KM 2242/17
Obszar działki: 0,1241 ha
Cena wywołania: 1 108 974 zł
Cena oszacowania: 1 478 633 zł
Wadium: 147 864 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: KM 2242/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Beżowa 1, 54-046 M. Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ulicy Beżowej 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej wynoszącej 284,30 m2. Powierzchnia działki nr 58/16 wynosi 1241 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer WR1K/xxxxxxxx/2. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 14.02.2022 r. w godzinach od 11:00 do 11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 1 478 633,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 974,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147 863,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Powstańców Śląskich 52B/U-15 (dolnośląskie)

Powstańców Śląskich 52B/U-15, 53-333, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 248 325 zł
Cena oszacowania: 331 100 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Komuny Paryskiej 33/1A (dolnośląskie)

Komuny Paryskiej 33/1A, 50-451, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-27
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Tarnowska 1 (dolnośląskie). Działka numer: 177/2

Tarnowska 1, 54-030, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 227 250 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł