Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wołomin, Lipińska 77C (mazowieckie). Działka numer: 201/1

Lipińska 77C, 05-200, Wołomin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-17
Sygnatura: Km 400/15
Obszar działki: 610,0000 m2
Cena wywołania: 412 917 zł
Cena oszacowania: 550 557 zł
Wadium: 55 056 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Dariusz Wiercigroch

Kancelaria Komornicza, Ignacego Skorupki 62, Ząbki, 05-091 Ząbki

tel. 22 252 46 04 / fax. 22 258 75 50

Sygnatura: Km 400/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dariusz Wiercigroch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2021 o godz. 14:50 pod adresem: Sala Balowa Karolina, ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Lipińska, dz. ew. 201/1 w obr. 24 , 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
segment lokali mieszkalnych (w ramach udziału wynoszącego 9/45 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym), oznaczony symbolem B-4 (w skład którego wchodzą odrębne lokale mieszkalne nr 10, 11 oraz 12)), który po wyodrębnieniu będzie stanowił odrębną nieruchomość, położony w budynku przy ul. Lipińskiej 77C, obręb 0024 WOŁOMIN, w miejscowości Wołomin, powiecie wołomińskim. Segment rozmieszczony jest na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze, powierzchnia segmentu lokali mieszkalnych wynosi 154,68 m kw. Do prawa do lokalu (po wyodrębnieniu), będą przynależały pomieszczenia o powierzchni 10,27 m kw. (strych, pom. gosp.).

Suma oszacowania wynosi 550 557,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 917,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 055,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. w Warszawie 02 1240 1040 1111 0010 3287 6249.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Wiercigroch

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radom, Marglowa (mazowieckie). Działki numer: 49/7, 49/5

Marglowa, 26-601, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł

Grunt w miejscowości Nadarzyn, Pruszkowska (mazowieckie). Działka numer: 1939

Pruszkowska, 05-830, Nadarzyn, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Garwolińska 14/5 (mazowieckie)

Garwolińska 14/5, 04-348, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 150 263 zł
Cena oszacowania: 200 350 zł