Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wólka Złojecka, Wólka Złojecka 96 (lubelskie). Działki numer: 76, 75, 77

Wólka Złojecka 96, 22-413, Wólka Złojecka, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura:  Km 289/20
Obszar działki: 1,87 ha
Cena wywołania: 343 500 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł
Wadium: 45 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 289/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-07-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, pokój sala 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  96,WÓLKA ZŁOJECKA ,  22-413 Nielisz , dla której  WKW SR Zamość  (adres: ul.  , Zamość,  22-400 Zamość prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości /numery działek/: 75, 76 i 77 Położenie: na terenie miejscowości Wólka Złojecka w odległości około 10 km od miejscowości Nielisz (siedziby gminy) oraz w odległości około 15 km od miasta Zamość (siedziby powiatu) Lokalizacja: w strefie peryferyjnej gminy, w pobliżu jej granicy administracyjnej z gminą Stary Zamość, w terenach zabudowy kolonijnej rozproszonej, przy lokalnej drodze utwardzonej, w odległości około 1 km od zwartej zabudowy wsi Wólka Złojecka i drogi asfaltowej biegnącej przez tą wieś, ewentualnie w odległości około 400 m od zwartej zabudowy wsi Stara Wieś i drogi asfaltowej przez nią przebiegającej Otoczenie nieruchomości: od strony północnej – rów melioracyjny, za nim tereny rolne wsi Chomęciska Małe (gmina Zamość), od strony wschodniej – tereny użytkowane rolniczo, pola, od strony południowej – lokalna droga utwardzona, od strony zachodniej – działka rolno-siedliskowa, zabudowana Dojazd: z lokalnej drogi utwardzonej Infrastruktura: linia elektroenergetyczna, wodociągowa i telefoniczna Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,87 ha Struktura użytków: grunty rolne zabudowane – 14%, łąki trwałe – 18%, grunty orne – 68% Wskaźnik bonitacyjny: 0,58 Stan zagospodarowania: nieruchomość rolna z placówką, złożona z trzech działek stanowiących jeden kompleks, w części południowej przy drodze zabudowany budynkiem mieszkalnym drewnianym, budynkiem mieszkalnym murowanym, stodołą oraz piwnicą ziemną. Teren placówki w miarę równy, w całości ogrodzony, z utwardzoną drogą wewnętrzną i chodnikami oraz placem manewrowym przy zabudowaniach, a także z urządzonymi terenami zieleni.

Suma oszacowania wynosi 458 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 343 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11/sala , Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Stara Wieś-Kolonia, Stara Wieś-Kolonia 32 (lubelskie). Działka numer: 62

Stara Wieś-Kolonia 32, 21-010, Stara Wieś-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 295 601 zł
Cena oszacowania: 443 402 zł

Nieruchomość w miejscowości Gruszka Zaporska, Gruszka Zaporska 33 (lubelskie)

Gruszka Zaporska 33, 22-463, Gruszka Zaporska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 201 733 zł
Cena oszacowania: 302 600 zł

Dom w miejscowości Opole Lubelskie, Polna 7 (lubelskie). Działka numer: 559/2

Polna 7, 24-300, Opole Lubelskie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 339 000 zł
Cena oszacowania: 452 000 zł