Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wolimirzyce, Wolimirzyce 13 (lubuskie). Działka numer: 230

Wolimirzyce 13, 66-225, Wolimierzyce, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Sygnatura:  Km 1280/20
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 72 750 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł
Wadium: 9 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Maciej Barski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 1,  Świebodzin,   66-200 Świebodzin

tel. 683822781 / fax. 683820893

Sygnatura: Km 1280/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********* *********  położonej przy  Wolimierzyce 13,Wolimierzyce,  66-225 Szczaniec , dla której  Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Wałowa 11, Świebodzin, 66-200 Świebodzin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA O/ŚWIEBODZIN 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200  Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Barski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna 21A (lubuskie). Działka numer: 177/4

Górczyna 21A, 67-407, Szlichtyngowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 62 706 zł
Cena oszacowania: 83 608 zł

Dom w miejscowości Gubin, Batalionów Chłopskich 50 (lubuskie). Działka numer: 439

Batalionów Chłopskich 50, 66-620, Gubin, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 121 500 zł
Cena oszacowania: 162 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Witnica, Traugutta (lubuskie)

Traugutta, 66-460, Witnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 9 825 zł
Cena oszacowania: 13 098 zł