Dodano dnia: 2022-06-27

Dom w miejscowości Wolimirzyce, Wolimirzyce 13 (lubuskie). Działka numer: 230

Wolimirzyce 13, 66-225, Wolimirzyce, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Sygnatura:  Km 1280/20
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 72 750 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł
Wadium: 9 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Maciej Barski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 1,  Świebodzin,   66-200 Świebodzin

tel. 683822781 / fax. 683820893

Sygnatura: Km 1280/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********* *********  położonej przy  Wolimierzyce 13,Wolimierzyce,  66-225 Szczaniec , dla której  Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Wałowa 11, Świebodzin, 66-200 Świebodzin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA O/ŚWIEBODZIN 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200  Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Barski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Bytom Odrzański, Łąkowa 2/1 (lubuskie)

Łąkowa 2/1, 67-115, Bytom Odrzański, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-09-22
Cena wywołania: 11 002 zł
Cena oszacowania: 14 670 zł

Dom w miejscowości Żagań, Rzeźnicka 9 (lubuskie). Działka numer: 567

Rzeźnicka 9, 68-100, Żagań, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-28
Cena wywołania: 197 017 zł
Cena oszacowania: 262 690 zł

Grunt w miejscowości Janowiec, Janowiec (lubuskie). Działka numer: 261/1

Janowiec, 67-320, Janowiec, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-07
Cena wywołania: 85 347 zł
Cena oszacowania: 113 795 zł