Dodano dnia: 2021-12-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wolica, Przedszkolna 5A (mazowieckie). Działka numer: 690/3

Przedszkolna 5A, 05-830, Wolica, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  Km 2129/20
Obszar działki: 1703,0000 m2
Cena wywołania: 8 529 zł
Cena oszacowania: 403 611 zł
Wadium: 40 362 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sebastian Dulko

Kancelaria Komornicza, ul. E. Orzeszkowej 55, Piastów,  05-820 Piastów

tel. 22 753 57 00, 22 723 01 55 / fax. 22 753 57 00, 22 723 01 55

Sygnatura: Km 2129/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Kancelaria Komornicza w nr II w Piastowie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Przedszkolna 5A, 05-830 Nadarzyn , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym (przeznaczonym do rozbiórki) stanowiący działkę ewidencyjną nr 690/3 zlokalizowana przy ulicy Przedszkolnej w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski. Powierzchnia działki wynosi 1 703 m2, powierzchnia użytkowa budynku usługowego wynosi 280,76 m2 (ustalona na podstawie pomiaru biegłego przeprowadzonego podczas oględzin). Działka ewidencyjna nr 690/3 obręb 0019 Wolica, przy ulicy Przedszkolnej w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski. Działka o powierzchni 1703 m2. Kształt działki nieregularny - wielobok (ograniczający możliwości realizacji zabudowy), działka nieogrodzona, zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni 280,76 m2 (ustalona na podstawie pomiaru biegłego przeprowadzonego podczas oględzin), budynek w złym stanie technicznym. o konstrukcji mieszanej (metalowej i murowanej). W pozostałej części działka porośnięta roślinnością niepielęgnowaną. We wschodniej części działka styka się ze strumieniem. Nieruchomość znajduje się w zasięgu lokalnej sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przedszkolnej, poprzez działkę 690/1 nr KW WA1P/xxxxxxxx/2. Właściciel nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania posiada udział wynoszący 1/3 w nieruchomości drogowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu ciągu komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym Aleja Katowicka (250 metrów od nieruchomości), w otoczeniu tereny o zróżnicowanej formie zabudowy. W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy usługowej, przedszkole, przystanek autobusowy komunikacji podmiejskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 403 611,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 708,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 361,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00.

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy Przedszkolna 5, 05-830 Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest również nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę drogową o numerze ewidencyjnym 690/1 zlokalizowaną przy ulicy Przedszkolnej w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski. Powierzchnia działki drogowej wynosi 853 m2. Kształt działki nieregularny - wielobok, działka drogowa. Działka nieogrodzona, stanowi drogę dojazdową, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Przedszkolnej. Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu ciągu komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym Aleja Katowicka (250 metrów od nieruchomości), w otoczeniu tereny o zróżnicowanej formie zabudowy. W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy usługowej, przedszkole, przystanek autobusowy komunikacji podmiejskiej

 

Suma oszacowania wynosi 11 373,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 529,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 137,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Sebastian Dulko

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Magnuszew, Magnuszew (mazowieckie). Działki numer: 558/36, 558/38, 558/39, 1446

Magnuszew, 26-910, Magnuszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 237 471 zł
Cena oszacowania: 316 628 zł

Mieszkanie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Rusałki 12/19 (mazowieckie)

Rusałki 12/19, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 444 675 zł
Cena oszacowania: 592 900 zł

Dom w miejscowości Łosice, Bialska 101 (mazowieckie). Działka numer: 1986

Bialska 101, 08-200, Łosice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 515 525 zł
Cena oszacowania: 81 353 zł