Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wola Solecka I, Wola Solecka I 39 (mazowieckie). Działki numer: 238, 239/1

Wola Solecka I 39, 27-300, Wola Solecka I, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Sygnatura: GKm 34/20
Obszar działki: 4,5100 ha
Cena wywołania: 285 750 zł
Cena oszacowania: 381 000 zł
Wadium: 38 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipsku

Tadeusz Kaźmierski

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5, Lipsko, 27-300 Lipsko

tel. 483782697 / fax.

Sygnatura: GKm 34/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipsku Tadeusz Kaźmierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipsku z siedzibą przy Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 39,Wola Solecka I, 27-300 Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi oznaczona nr działek 238, 239/1 o łącznej powierzchni 4,5100ha należąca do dłużnika: ********** położona: 27-300 Lipsko, Wola Solecka I, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1L/xxxxxxxx/6]

Suma oszacowania wynosi 381 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lipsku mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 1, Lipsko, 27-300 Lipsko.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 87 1020 4317 0000 5602 0091 5165.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Kaźmierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jakubów, Jakubów (mazowieckie). Działki numer: 10, 24, 138, 156, 209, 388, 407

Jakubów, 26-806, Jakubów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 26 066 zł
Cena oszacowania: 39 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Chylice-Kolonia, Wojska Polskiego 52 (mazowieckie)

Wojska Polskiego 52, 96-313, Chylice-Kolonia, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 118 666 zł
Cena oszacowania: 178 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Zwoleń, Batalionów Chłopskich 22 (mazowieckie)

Batalionów Chłopskich 22, 26-700, Zwoleń, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 285 000 zł
Cena oszacowania: 380 000 zł