Dodano dnia: 2022-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wola Krobowska, Wola Krobowska 22 (mazowieckie). Działka numer: 90/2

Wola Krobowska 22, 05-600, Wola Krobowska, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura: GKm 95/19
Obszar działki: 0,2273 ha
Cena wywołania: 135 000 zł
Cena oszacowania: 180 000 zł
Wadium: 18 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza nr I w Grójcu
05-600 Grójec Sportowa 7/114

www.grojeckomornik.pl
  GKm 95/19
         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-04-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej 05-600 Grójec, Wola Krobowska, dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/6 -  działka nr 90/2 o powierzchni 0,2273 ha zabudowana 1/drewniano-murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 107,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 90,95 m2, 2/murowanym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych o powierzchni zabudowy 99,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 170,59 m2, 3/ murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej i pół kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 90,00 m2 i zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 74,97 m2, 4/murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 55,00 m2  i zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 65,84 m2.
Suma oszacowania udziału wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia musi wpłynąć na konto  komornika:
PKO BP 17 10204317 2006 0000 7000 9519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania wraz z operatem biegłego w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 162/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                    Arkadiusz Ciepieniak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nasielsk, Leśna 27A (mazowieckie). Działka numer: 1417/1

Leśna 27A, 05-190, Nasielsk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 156 000 zł
Cena oszacowania: 208 000 zł

Dom w miejscowości Zagościniec, Tramwajowa 50 (mazowieckie). Działka numer: 62/8

Tramwajowa 50, 05-200, Zagościniec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 644 325 zł
Cena oszacowania: 859 100 zł

Grunt w miejscowości Tłuszcz, Tłuszcz (mazowieckie). Działka numer: 510

Tłuszcz, 05-240, Tłuszcz, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 622 500 zł
Cena oszacowania: 830 000 zł