Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wola Filipowska, Pasternik 12 (małopolskie). Działki numer: 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1253/6, 1253/7, 1253/8, 1253/9

Pasternik 12, 32-065, Wola Filipowska, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura: KM 1489/13
Obszar działki: 1,7147 ha
Cena wywołania: 271 120 zł
Cena oszacowania: 406 680 zł
Wadium: 40 668 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Karolina Owczarek-Czarnota

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 2, Kraków, 30-033 Kraków

tel. 12 414 38 30 / fax.

Sygnatura: KM 1489/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Karolina Owczarek-Czarnota na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Pasternik ,Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział zamiejscowy w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 406 680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 271 120,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 668,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WIELICZKA F-1 KRAKÓW 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karolina Owczarek-Czarnota

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rudawa, Kalwaryjska 12 (małopolskie)

Kalwaryjska 12, 32-064, Rudawa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 176 068 zł
Cena oszacowania: 352 136 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Bartla 19E/M-31 (małopolskie)

Bartla 19E/M-31, 30-389, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 320 129 zł
Cena oszacowania: 426 839 zł

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Króla Kazimierza Wielkiego 5/2 (małopolskie)

Króla Kazimierza Wielkiego 5/2, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł