Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wojcieszków, Wólka Domaszewska 75 (lubelskie). Działka numer: 718/6

Wólka Domaszewska 75, 21-411, Wojcieszków, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-17
Sygnatura: KMP 25/14
Obszar działki: 0,0517 ha
Cena wywołania: 15 757 zł
Cena oszacowania: 21 010 zł
Wadium: 2 101 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257972210

Sygnatura: KMP 25/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1, 2 lub 3, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wólka Domaszewska 75, 21-411 Wojcieszków, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udział 1/4 w części własności nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Wólka Domaszewska nr 75 w gminie Wojcieszków, powiat łukowski, woj. lubelskie. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako: dz. ew. nr 718/6 o pow. 0,0517 ha z obrębu 0018 – Wólka Domaszewska, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1U/xxxxxxxx/6; Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84 038 zł. Wartość udziału: 21 009,50 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15 757,13 zł.

Suma oszacowania wynosi 21 009,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 757,13 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,95 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Białka Parczewska, Leśna (lubelskie). Działki numer: 1083/3, 1083/1

Leśna, 21-211, Białka Parczewska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 43 156 zł
Cena oszacowania: 57 542 zł

Grunt w miejscowości Holeszów, Holeszów (lubelskie). Działki numer: 153, 187, 403, 1195

Holeszów, 22-220, Holeszów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 282 825 zł
Cena oszacowania: 377 100 zł

Grunt w miejscowości Puławy, Ceglana (lubelskie). Działki numer: 5595/3, 5595/1

Ceglana, 24-111, Puławy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 231 000 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł