Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Włocławek, ul. Wilcza 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 117

ul. Wilcza 4, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-09
Sygnatura:  Km 1180/17
Obszar działki: 0,0413 ha
Cena wywołania: 39 600 zł
Cena oszacowania: 59 400 zł
Wadium: 5 940 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Michał Walas

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek,  87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. 

Sygnatura: Km 1180/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *********** ********,********* ********* położonej przy Wilcza 4, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości położonej na działce gruntu nr 117/KM 69/ o pow. 413 m kw. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w części z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonym, posiadającym wspólną ścianę boczną z budynkiem sąsiednim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Wilczej. Dostęp na teren nieruchomości możliwy tylko pasem szerokości około 1,50 m pomiędzy budynkiem na opisywanej nieruchomości a działką nr 118, zatem brak jest możliwości wjazdu na teren nieruchomości pojazdem samochodowym

Suma oszacowania wynosi 59 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800  Włocławek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Walas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Wyszyńskiego 11/1 (kujawsko-pomorskie)

Wyszyńskiego 11/1, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł

Grunt w miejscowości Włocławek, Komunalna (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/18

Komunalna, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 92 929 zł
Cena oszacowania: 123 906 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Matejki 9/34 (kujawsko-pomorskie)

Matejki 9/34, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-20
e-licytacja
Cena wywołania: 102 933 zł
Cena oszacowania: 154 400 zł