Dodano dnia: 2022-01-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Włocławek, Okrzei 43 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 146/3

Okrzei 43, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura:  Km 5850/19
Obszar działki: 0,0361 ha
Cena wywołania: 166 200 zł
Cena oszacowania: 221 600 zł
Wadium: 22 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Monika Bajerska

Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 3, Włocławek,  87-800 Włocławek

tel. 542330661 / fax. 

Sygnatura: Km 5850/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Monika Bajerska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy we Włocławku, Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Okrzei 43, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Jana Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 221 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Toruniu 95 9511 0000 0000 3432 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 08:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800  Włocławek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Bajerska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Starodębska 38/10 (kujawsko-pomorskie)

Starodębska 38/10, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 134 933 zł
Cena oszacowania: 202 400 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Włocławek, Przedmiejska 5/5B (kujawsko-pomorskie)

Przedmiejska 5/5B, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-29
e-licytacja
Cena wywołania: 399 133 zł
Cena oszacowania: 598 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Wieniecka 12/57 (kujawsko-pomorskie)

Wieniecka 12/57, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 62 133 zł
Cena oszacowania: 93 200 zł