Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Włocławek, Jałowcowa 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/2

Jałowcowa 4, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Sygnatura:  GKm 28/21
Obszar działki: 0,0746 ha
Cena wywołania: 290 250 zł
Cena oszacowania: 387 000 zł
Wadium: 38 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Michał Walas

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek,  87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. www.komornikwloclawek.pl

Sygnatura: GKm 28/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Auto Serwis Radek sp. z o.o. położonej przy Jałowcowa 4, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 387 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800  Włocławek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Walas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Toruńska 53B/27 (kujawsko-pomorskie)

Toruńska 53B/27, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-28
Cena wywołania: 101 000 zł
Cena oszacowania: 151 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Noakowskiego 55/52 (kujawsko-pomorskie)

Noakowskiego 55/52, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 141 188 zł
Cena oszacowania: 188 251 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Wyszyńskiego 11/1 (kujawsko-pomorskie)

Wyszyńskiego 11/1, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł