Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wilkowiczki, Osiedlowa 14 (śląskie). Działka numer: 73/17

Osiedlowa 14, 44-180, Wilkowiczki, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura:  Km 1744/12
Obszar działki: 1,4155 ha
Cena wywołania: 411 920 zł
Cena oszacowania: 617 880 zł
Wadium: 61 788 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Łukasz Rykalski

Kancelaria Komornicza, Lompy 11, Gliwice,  44-100 Gliwice

tel. 323371922 / fax. 323371922

Sygnatura: Km 1744/12
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 228,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *** *** położonego przy Osiedlowa 15,Wilkowiczki,  44-180 Toszek, dla którego  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwiceprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca przedmiot opisu położona jest w miejscowości Wilkowiczki, gmina Toszek – w odległości 6 km od miasta Toszek. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową, oraz gazową (ze zbiornika). Na nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości. Teren jest nieogrodzony. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku. Rok budowy 2007 – 2008. Budynek murowany, ocieplony i otynkowany. Powierzchnia użytkowa wynosi 169,82 m2. Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni garażu która wynosi 39,77 m2 oraz kotłowni: 9,90 m2. Stolarka okienna PCV Z 2007r. Standard wykończenia pomieszczeń bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 617 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 411 920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 788,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06124043021111001060608575.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Rykalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bojszowy, Ruchu Oporu 122 (śląskie). Działka numer: 622/59

Ruchu Oporu 122, 43-220, Bojszowy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 364 800 zł
Cena oszacowania: 486 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Kołobrzeska 22/3 (śląskie)

Kołobrzeska 22/3, 41-808, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 119 517 zł
Cena oszacowania: 179 276 zł

Dom w miejscowości Orzesze, Centralna 281 (śląskie). Działka numer: 451/37

Centralna 281, 43-180, Orzesze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 275 250 zł
Cena oszacowania: 367 000 zł