Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wilamowice, Zaciszna 4 (śląskie). Działka numer: 2411/7

Zaciszna 4, 43-330, Wilamowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-13
Sygnatura:  Km 2178/18
Obszar działki: 1011 m2
Cena wywołania: 243 262 zł
Cena oszacowania: 324 350 zł
Wadium: 32 435 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Arkadiusz Maj

Kancelaria Komornicza, Krasińskiego 24/8a,  Bielsko-Biała,   43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 816 86 16 / fax. 33 816 86 16

Sygnatura: Km 2178/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 23,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *****  położonej przy  ul. Zacisznej 4, 43-330 Wilamowice , dla której  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  (adres: ul.  , Bielsko-Biała,  43-300 Bielsko-Biała prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 2411/7 o powierzchni 1011 m2 położona w Wilamowicach, przy ul. Zacisznej 4, zabudowana budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 110 m2, z garażem w bryle budynku o powierzchni 38 m2.

Suma oszacowania wynosi 324 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 262,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Mickiewicza 22, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.07.2022 15:00 - 15:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Maj

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 5 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 5, 42-263, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 95 800 zł
Cena oszacowania: 143 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Czerwionka - Leszczyny, Tuwima 1b/4 (śląskie)

Tuwima 1b/4, 44-230, Czerwionka - Leszczyny, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 109 575 zł
Cena oszacowania: 146 100 zł

Dom w miejscowości Wilkowice, Wierzbowa 28 (śląskie). Działka numer: 1983/3

Wierzbowa 28, 43-365, Wilkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 305 400 zł
Cena oszacowania: 407 200 zł