Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wiewiórczyn, Józefa Hallera 10 (łódzkie). Działka numer: 285

Józefa Hallera 10, 98-100, Wiewiórczyn, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura:  KM 4107/18
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 175 425 zł
Cena oszacowania: 233 900 zł
Wadium: 23 390 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Marcin Koziara

Kancelaria Komornicza, Leśników Polskich 65, Łask,  98-100 Łask

tel. (43) 656-44-60 / fax. (43) 675-46-15

Sygnatura: KM 4107/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Hallera 10,Wiewiórczyn,  98-100 Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łaskprowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, którą stanowi ul. Hallera. Działka ogrodzona jest siatką ogrodzeniową, w części frontowej brama wjazdowa bez automatyki. Wjazd na posesję nieutwardzony. Działka posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz wodociągowej znajdującej się w drodze dojazdowej. Sieć kanalizacji sanitarnej również znajduje się w drodze, jednak bez przyłącza do przedmiotowej nieruchomości. Ścieki sanitarne odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika usytuowanego na działce. Budynek mieszkalny - pow. zabudowy 115,53m2, pow. użytkowa 125,94 m2 w tym: ( piwnica w połowie wysokości = 17,95m2) ,instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z piecem na paliwo stałe, wentylacja grawitacyjna Budynek gospodarczy: - pow. zabudowy 53 m2 , z cegły wapienno-piaskowej, pokryty papą termozgrzewalną Na nieuchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci bezpłatnej służebności mieszkania polegająca na prawie korzystania z pierwszego piętra budynku posadowionego na nieruchomości dla **** *****. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego ostatnie zmiany przyjęte zostały uchwałą nr LIII/594/2018 Rady Mijskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. wynika, iż przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 233 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 3916 0000 0102 0181 3302.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kolejowa 12, Łask, 98-100  Łask.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Koziara

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lututów, Wieluńska 30 (łódzkie). Działka numer: 160/4

Wieluńska 30, 98-360, Lututów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 334 666 zł
Cena oszacowania: 502 000 zł

Grunt w miejscowości Rzeczyca, Rzeczyca (łódzkie). Działki numer: 588, 686

Rzeczyca, 99-232, Rzeczyca, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 27 900 zł
Cena oszacowania: 37 200 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Przemysłowa 26/11 (łódzkie)

Przemysłowa 26/11, 91-747, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 21 975 zł
Cena oszacowania: 29 300 zł