Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Węgliska 7 (lubelskie). Działka numer: 2373

Węgliska 7, 23-310, Wierzchowiska Pierwsze, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-12
Sygnatura:  Km 668/20
Obszar działki: 2,2100 ha
Cena wywołania: 102 450 zł
Cena oszacowania: 136 600 zł
Wadium: 13 660 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

Agnieszka Latawiec

Kancelaria Komornicza, Lubelska 1, Janów Lubelski,  23-300 Janów Lubelski

tel. 158723660 / fax. 158723660

Sygnatura: Km 668/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim z siedzibą przy Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, pokój 31,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze , 23-310 Modliborzyce, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1J/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 136 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 19 1240 2757 1111 0000 4006 6251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300  Janów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Latawiec

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Suchodoły, Suchodoły (lubelskie). Działka numer: 250

Suchodoły, 23-275, Suchodoły, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 40 736 zł
Cena oszacowania: 61 104 zł

Nieruchomość w miejscowości Międzyrzec Podlaski, Warszawska 33B (lubelskie)

Warszawska 33B, 21-560, Międzyrzec Podlaski, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 563 512 zł
Cena oszacowania: 1 386 138 zł

Grunt w miejscowości Józefów nad Wisłą, Chruślanki Józefowskie (lubelskie). Działki numer: 118, 119

Chruślanki Józefowskie, 24-340, Józefów nad Wisłą, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 66 900 zł
Cena oszacowania: 89 200 zł