Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wierzbno, Wierzbno 75 (mazowieckie). Działka numer: 110/3

Wierzbno 75, 07-111, Wierzbno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura: KM 451/20
Obszar działki: 0,2521 ha
Cena wywołania: 165 672 zł
Cena oszacowania: 220 897 zł
Wadium: 22 090 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Jacek Bałdyga

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 1, Węgrów, 07-100 Węgrów

tel. 257922468 / fax. 257922468

Sygnatura: KM 451/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wierzbno 75, 07-111 Wierzbno, dla której SĄD REJONOWY WĘGRÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki nr 110/3 o pow. 0,2521 ha; położonej w miejscowości Wierzbno 75 gm. Wierzbno (obręb 0028 Wierzbno); zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 79,66 m², budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 66,88 m², budynkiem gospodarczym - drewnianą stodołą o powierzchni użytkowej 115,30 m², garażem blaszanym

Suma oszacowania wynosi 220 897,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 672,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 089,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bałdyga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Gortaty 7 (mazowieckie). Działka numer: 69/3

Rzeszotary-Gortaty 7, 09-204, Rzeszotary-Gortaty, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-13
Cena wywołania: 100 134 zł
Cena oszacowania: 150 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Mącice, Mącice (mazowieckie)

Mącice, 06-333, Mącice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 13 650 zł
Cena oszacowania: 18 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Hipolitów, Warszawska (mazowieckie)

Warszawska, 05-074, Hipolitów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 303 367 zł
Cena oszacowania: 455 051 zł