Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wieruszów, Kilińskiego 20 (łódzkie). Działka numer: 290

Kilińskiego 20, 98-400, Wieruszów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-04
Sygnatura:  KM 2480/21
Obszar działki: 0,0268 ha
Cena wywołania: 140 250 zł
Cena oszacowania: 187 000 zł
Wadium: 18 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM 2480/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2022 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** ***  położonej przy Kilińskiego 20 , 98-400 Wieruszów , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń , 98-300 Wieluń )  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR!W/00105502/2.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 290 o powierzchni 0,0268ha położonej Wieruszów, obręb Wieruszów miasto ul. Kilińskiego. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta SR1W/xxxxxxxx/2. Właścicielem udziału 1/2 części w nieruchomości jest Piotr Stasik. Licytacji podlega udział 1/2 części nieruchomości należący do Piotra Stasik. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 1 piętrowy w części podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek składa się z dwóch odrębnie funkcjonujących lokali mieszkalnych. Liczniki dla lokali wspólne, ogrzewanie wspólne. Przedmiotem licytacji jest lokal, który użytkowany jest na parterze. Przynależy do niego jedna komórka w piwnicy i komórka garażowa. Powierzchnia użytkowa 167,18m2. Skład pomieszczeń lokalu na parterze: 3 pokoje, kuchnia, łazienka w tym jeden dwa przechodnie oraz kuchnia przechodnia. Klatka chodowa poza lokalem. Powierzchnia użytkowa lokalu 83,16m2. Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 187 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 140 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 187 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Modrzewiowa 10 (łódzkie)

Modrzewiowa 10, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 113 700 zł
Cena oszacowania: 151 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Lutomierska 127/68 (łódzkie)

Lutomierska 127/68, 91-036, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 300 000 zł
Cena oszacowania: 400 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Łódź, Zachodnia 52 (łódzkie)

Zachodnia 52, 90-403, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 237 600 zł
Cena oszacowania: 316 800 zł