Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wielka Wieś, Wielka Wieś 260 (świętokrzyskie). Działka numer: 1198

Wielka Wieś 260, 27-215, Wielka Wieś, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: Km 195/20
Cena wywołania: 276 150 zł
Cena oszacowania: 368 200 zł
Wadium: 36 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach

Anna Gocał-Kłapcia

Kancelaria Komornicza, Lipowa 29,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 274 50 80 / fax. 41 274 50 80

Sygnatura: Km 195/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 195/20 w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości, której   właścicielem jest ***************  położonej przy  - 260, 261/-,Wielka Wieś,  27-215 Wąchock, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach   (adres: ul.  Staszica 12/-, Starachowice, 27-200 Starachowice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o konstrukcji murowanej i murowano-drewnianej odpowiednio o powierzchni użytkowej około 113,34 mkw i 56,14 mkw oraz trzema budynkami gospodarczymi oznaczona w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 1198 obręb 08 Wielka Wieś.

 

Suma oszacowania wynosi 368 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 150,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 820,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.09.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Anna Gocał-Kłapcia

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Konopnickiej 16/53 (świętokrzyskie)

Konopnickiej 16/53, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 85 050 zł
Cena oszacowania: 113 400 zł

Grunt w miejscowości Widuchowa, Widuchowa (świętokrzyskie). Działka numer: 675/1

Widuchowa, 28-100, Widuchowa, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-11-08
Cena wywołania: 326 zł
Cena oszacowania: 435 zł

Grunt w miejscowości Sulisławice, Sulisławice (świętokrzyskie). Działka numer: 100/4

Sulisławice, 27-670, Sulisławice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-13
e-licytacja
Cena wywołania: 39 663 zł
Cena oszacowania: 52 884 zł