Dodano dnia: 2021-11-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wieliszewo, Wieliszewo 27 (pomorskie)

Wieliszewo 27, 76-230, Wieliszewo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-31
Sygnatura:  Kmp 16/19
Obszar działki: 300 m2
Cena wywołania: 28 500 zł
Cena oszacowania: 38 000 zł
Wadium: 3 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork,  84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

Sygnatura: Kmp 16/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku z siedzibą przy Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, pokój 7,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** *********** położonej przy  27,Wieliszewo,  76-230 Potęgowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku (adres: ul. Pl. Kopernika 4/105, Lębork, 84-300 Lębork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składająca się z działki nr 88/2 o pow. 300m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Konstrukcja murowana, dach dwuspadowy kryty w części blachodachówką, w części brak dachu. W części wybite okna, zdewastowane pomieszczenia. Budynek w bardzo złym stanie technicznym / w stanie likwidacji. Powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku : 60,00 m2. Media – prąd, woda, kanalizacja. Nieruchomość w kształcie nieregularnym, płaska. Na działce – śmieci, pozostałości materiałów budowlanych.Dostęp do drogi publicznej: na podstawie mapy ewidencyjnej – działka nr 41/2 – użytek – dr.

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA SŁUPSK 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Przyzamcze 2, Lębork, 84-300  Lębork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Romualda Włodarczyk-Trojan

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Piece, 6 Marca 1938 roku 30 (pomorskie). Działka numer: 226

6 Marca 1938 roku 30, 83-261, Piece, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 58 425 zł
Cena oszacowania: 77 900 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Przełom 1 (pomorskie). Działka numer: 11

Przełom 1, 80-643, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 581 333 zł
Cena oszacowania: 872 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kulice, Polna 1A/5 (pomorskie)

Polna 1A/5, 83-130, Kulice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 117 400 zł
Cena oszacowania: 176 100 zł