Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Więckowice, Modrzewiowa 51 (małopolskie). Działki numer: 62/8, 62/10

Modrzewiowa 51, 32-082, Więckowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-16
Sygnatura:  KM 2298/19
Obszar działki: 0,0079 ha
Cena wywołania: 230 469 zł
Cena oszacowania: 307 292 zł
Wadium: 30 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1,  Kraków,   31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 2298/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-09-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-135,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***********  położonej przy  Modrzewiowa 51, 32-082 Więckowice , dla której  Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg WIeczystych w Krzeszowicach  (adres: ul. Kulczyckiego 1, Krzeszowice,  32-065 Krzeszowice prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 części dłużnika **** ******** położonej w Więckowicach, gm. Zabierzów, oznaczonej jako działki nr 62/8, o pow. 0,0937 ha i nr 62/10 o pow. 0,0079 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 51 o powierzchni użytkowej 89,96 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/7. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15-04-2004 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa (...) Więckowice działka nr 62/8 znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług przy czym 50% powierzchni zachodniej części nieruchomości to teren oznaczony symbolem M1U i 50% powierzchni wschodniej części nieruchomości to teren oznaczony symbolem M2U. Działka ewidencyjna 62/10 znajduje się w terenie komunikacyjnym - drogi dojazdowe. OPERAT DOSTĘPNY NA WWW.KOMORNIK12.PL

Suma oszacowania wynosi 307 292,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 469,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 729,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.09.2022 10:00 - 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chrzanów, Działkowa (małopolskie). Działka numer: 1701/2

Działkowa, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 39 975 zł
Cena oszacowania: 53 300 zł

Dom w miejscowości Andrychów, Wyszyńskiego 38 (małopolskie). Działka numer: 1397/7

Wyszyńskiego 38, 34-120, Andrychów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 144 375 zł
Cena oszacowania: 192 500 zł

Dom w miejscowości Maszkowice, Maszkowice 112 (małopolskie). Działki numer: 307/3, 353

Maszkowice 112, 33-390, Maszkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 146 625 zł
Cena oszacowania: 195 500 zł