Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wiązownica Mała, Wiązownica Mała 51 (świętokrzyskie). Działka numer: 43/1

Wiązownica Mała 51, 28-200, Wiązownica Mała, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: GKM 4/21
Obszar działki: 0,3900 ha
Cena wywołania: 75 713 zł
Cena oszacowania: 113 570 zł
Wadium: 11 357 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Sławomir Krakowiak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów

tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50

Sygnatura: GKM 4/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wiązownica Mała , 28-200 Staszów, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Wiązownica Mała, gmina Staszów, składająca się z działki ewid. nr 43/1 o powierzchni 0,3900 ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym (niezamieszkałym w chwili oględzin) o powierzchni użytkowej 72,26 m.kw., budynkiem murowanym typu obora o powierzchni użytkowej 57,00 m.kw. oraz budynkiem typu stodoła z przybudówką o powierzchni użytkowej 65,00 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 113 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 713,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 357,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Krakowiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Iwaniska, Iwaniska (świętokrzyskie)

Iwaniska, 27-570, Iwaniska, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 204 000 zł
Cena oszacowania: 272 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wola Morawicka, Wola Morawicka (świętokrzyskie)

Wola Morawicka, 26-026, Wola Morawicka, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 4 088 879 zł
Cena oszacowania: 6 133 319 zł

Dom w miejscowości Wójcza, Wójcza (świętokrzyskie). Działka numer: 134

Wójcza, 28-133, Wójcza, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 81 393 zł
Cena oszacowania: 122 090 zł