Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wężówka, Wężówka 4 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 168/5, 168/4

Wężówka 4, 11-520, Wydminy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura:  GKm 60/21
Obszar działki: 0,4611 ha
Cena wywołania: 87 675 zł
Cena oszacowania: 116 900 zł
Wadium: 11 690 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Agata Kowalewska

Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2,  Węgorzewo,   11-600 Węgorzewo

tel. 874273227 / fax. 874273227

Sygnatura: GKm 60/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-07-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***** położonej przy  Wężówka 4, 11-520 Wydminy , dla której  Sąd Rejonowy w Gizycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 116 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500  Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Kowalewska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Woźnice, Woźnice 52/2 (warmińsko-mazurskie)

Woźnice 52/2, 11-730, Woźnice, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 53 333 zł
Cena oszacowania: 80 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kierwiny, Kierwiny (warmińsko-mazurskie)

Kierwiny, 11-106, Kierwiny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 7 125 zł
Cena oszacowania: 9 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielica, Bielica (warmińsko-mazurskie)

Bielica, 14-407, Bielica, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 814 500 zł
Cena oszacowania: 1 086 000 zł